Hilzijn

Zorggroep Hilzijn is een organisatie die zorg op maat biedt aan kinderen en (jong)volwassenen met een specifieke hulpvraag. Wij zijn onder andere gespecialiseerd in het bieden van zorg aan (jong) volwassenen binnen de geestelijke gezondheidszorg en LVG problematieken. De populatie binnen Zorggroep Hilzijn ligt momenteel tussen de 6 en 74 jaar. Zorggroep Hilzijn werkt niet met een specifieke doelgroep en / of specifiek aanbod, maar vraaggericht. Hierdoor onderscheiden wij ons als veelzijdige organisatie van vele andere zorgverleners.

We werken vanuit het gegeven dat iedereen anders is. Hier wordt in de begeleiding zo goed als mogelijk rekening mee gehouden en de zorg wordt zoveel als het kan afgestemd op  persoonlijke wensen, mogelijkheden en behoeften. Zorg op maat is waar wij voor gaan.  De situatie van de persoon individueel zal bepalen op welke termijn en met welke afspraken een (jong) volwassene of kind bij ons zijn zorg vorm geeft.

We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt, zich veilig voelt en een plek heeft waar hij / zij zichzelf kan en mag zijn. Door het creëren van een huiselijke sfeer, gezelligheid en betrokkenheid denken wij dit op een positieve manier te kunnen organiseren, hierbij rekening houdend met eenieders persoonlijke wens en mogelijkheden.

De visie van Zorggroep Hilzijn is samen te vatten in één enkele zin: “Eigen kracht is onze passie”. Met deze insteek kijken wij naar mensen en verlenen wij onze zorg.

Ons doel is om iedereen een zo zelfstandig mogelijk bestaan te bieden met waarde voor de vrijheid en keuze van de eigen regie in zijn of haar leven. De cliënt heeft hierin ondersteuning en begeleiding nodig, per persoon verschillend in hoeveelheid en afhankelijkheid.

Op deze website tref je algemene informatie aan over onze organisatie, het zorgaanbod, werkwijze / financiering en locaties van waaruit we werken. Tevens treft u er een contact functie aan met onze gegevens van waaruit u verdere informatie kunt aanvragen over de mogelijkheden die wij bieden.

Hilde Mesman

Directrice Zorggroep Hilzijn

SONY DSC