Klachten en verbeteringen

KLACHTEN EN VERBETERINGEN cliënten

 

Niet tevreden?

 

Zorggroep Hilzijn doet er alles aan om op een kwalitatief goede manier zorg te leveren. Toch kan het wel eens gebeuren dat je als cliënt niet helemaal tevreden bent. Op dat moment is het belangrijk dat je dit ook kenbaar maakt. Want alleen dan kan jou ongenoegen worden gesignaleerd en kan er actie worden ondernomen. En op die manier kunnen wij onze zorg ook steeds verder verbeteren.

 

In eerste instantie bespreek je jouw klacht met je Persoonlijk Begeleider en/of zorgcoördinator. Deze zullen de klacht samen met jou proberen op te lossen. Ben je niet tevreden met de oplossing? Dan heb je de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen via het klachtenformulier van Zorggroep Hilzijn. Het klachtenformulier (zie onder aan deze pagina) vind je op de website van Zorggroep Hilzijn of je kunt er een vragen aan je Persoonlijk Begeleider.

 

Op het formulier staat vermeld waar het naartoe gestuurd dient te worden.  De klachtencommissie zal jouw klacht onderzoeken en wanneer noodzakelijk geacht, actie ondernemen de klacht op te lossen en te voorkomen dat het nog een keer voorkomt. De klachtencommissie zal binnen 5 werkdagen contact met jou opnemen om jou te informeren over de vervolgstappen.

 

Ben je ook na de acties van de klachtencommissie van Zorggroep Hilzijn nog niet tevreden? Dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen Knaebel Advies, dit is een onafhankelijke  partij.

Het is wel belangrijk dat je eerst de bovenstaande procedure hebt doorlopen alvorens je je tot Knaebel Advies wendt.

 

Stuur je klacht naar contact@knaebel-advies.nl .

Leg in deze mail je klacht uit en de manier waarop er contact mag worden opgenomen. Knaebel Advies zal binnen 5 werkdagen contact opnemen om de vervolgstappen te bespreken.

 

Wat gebeurt er als je een klacht indient bij Knaebel Advies?

Je klacht zal worden onderzocht en waar nodig zal Knaebel Advies de nodige gesprekken aangaan met de cliënt en/of met Zorggroep Hilzijn. Nadat dit onderzoek heeft plaatsgevonden zal met Zorggroep Hilzijn en jou de oplossing van de klacht worden afgestemd.

 

Knaebel-advies verzorgt tevens ook diensten als externe vertrouwenspersoon voor clienten en medewerkers binnen Zorggroep Hilzijn.

F 2520 Klachten en verbeterformulier medewerkers V2

Via onderstaande link kunt u tevens onze algemene voorwaarden vinden:

Algemene voorwaarden