Missie en Visie

Missie

Soms gaat het niet vanzelf……

Zorggroep Hilzijn is een landelijke kleinschalige organisatie waar mensen persoonlijke, hoogwaardige begeleiding op maat ontvangen die van duidelijke toegevoegde waarde voor de kwaliteit van leven is, zowel nu als voor de toekomst.

Visie

Zorggroep Hilzijn biedt in een warme huiselijke sfeer professionele en persoonlijke begeleiding die zich richt op het unieke in het individu en zijn of haar mogelijkheden.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn acceptatie , cliënt- en resultaatgericht en betrokken. Bij keuzes in de beleidsontwikkeling, alsook in de dagelijkse praktijk dienen deze kernwaarden als maatstaf voor ons denken en handelen.

Acceptatie

Ieder wordt geaccepteerd als de persoon die hij of zij is. Accepteren is niet-oordelend, vriendelijk aandacht schenken en de ander in zijn waarde laten.

Cliënt- en resultaatgericht

Ons werk draait om resultaat. We handelen met het doel de cliënt duurzaam te ontwikkelen. We richten ons op de mogelijkheden en houden waar nodig rekening met de beperkingen.

Betrokken

We zijn betrokken bij onze cliënten door oprechte belangstelling te tonen, samen na te denken over vraagstukken en samen met de cliënt te werken naar een oplossing. We tonen passie en onze benadering is persoonlijk en warm.

Cultuurwaarden

Professionaliteit

Persoonlijke benadering

Huiselijkheid

Positiviteit en humor

SONY DSC