Ambulante zorg

– Begeleiding in je eigen thuissituatie / woning (zelfstandig of bij je ouders / verzorgers).

– Individuele begeleiding op een van onze locaties of binnen de dagbesteding.

De individuele begeleiding is afgestemd op de specifieke zorgvraag  van de cliënt.

Ieder persoon heeft een unieke identiteit en hulpvraag, dit is ons uitgangspunt. Bij de start van de zorg wordt daarom gewerkt met een zorgplan, gericht op uw wensen en mogelijkheden. Afhankelijk van uw mogelijkheden en beperkingen worden aan de hand van een zorgplan de verdere stappen uitgewerkt.

Hierin zijn vele mogelijkheden en weinig beperkingen, wij kijken naar hetgeen wat u nodig heeft om de zelfredzaamheid te stimuleren en te ontwikkelen. Zo heeft de één moeite met het creëren van een dag- en nachtritme, een ander heeft weinig inzicht in de eigen persoonlijke verzorging en weer een ander is niet in staat om structuur in het huishouden te creëren.

Het doel is om de cliënt  een zo zelfstandig mogelijk bestaan te bieden met waarde voor de vrijheid en keuze van de eigen regie in zijn of haar leven. De cliënt heeft hier ondersteuning en begeleiding in nodig, per persoon verschillend in hoeveelheid en afhankelijkheid. Wij gaan uit van de mogelijkheden, daarbij rekening houdend met de beperkingen.

appartement website 1