Fases

Woonbegeleiding vindt plaats in verschillende fasen waarin de cliënt kan in –  en door stromen.

•Fase 1: 24-uurszorg in een kleinschalige woonomgeving. De begeleiding is hier zeer intensief.  Foto: oase

•Fase 2: Begeleiding waarbij meer zelfredzaamheid van de cliënt wordt verwacht in een kleinschalige woonomgeving. Begeleiding wordt ingezet de ochtend en middag/avonden.

•Fase 3: de cliënt woont zelfstandig. De begeleiding richt zich op de aspecten van zelfredzaamheid die de cliënt  nog onvoldoende bezit.

•Fase 4: volledige zelfstandigheid zonder hulpverlening.

Ons streven is om de cliënt zo ver mogelijk te laten doorstromen en liefst zelfs volledig te laten uitstromen naar woonfase 4. Progressie op het gebied van zelfredzaamheid wordt op deze manier beloond en dat werkt motiverend voor de cliënt

.locatie kievit website