Persoonlijk begeleider/zorgcoördinator

Op het moment dat een cliënt in zorg komt bij zorggroep Hilzijn krijgt deze een persoonlijk begeleider en een zorgcoördinator toegewezen. Gezamenlijk wordt het hele traject rondom zorg en ondersteuning gevolgd aangestuurd en geëvalueerd gericht op een zo hoog mogelijke maatschappelijke positie behalen en persoonlijk en sociaal welbevinden te realiseren.

werkhuis website 1