Jeugdhulp

In alle gezinnen zijn wel eens problemen tussen kinderen en ouders. Meestal lukt het wel om deze zelf op te lossen, maar soms is het niet zo eenvoudig. Een helpende hand en gespecialiseerde ondersteuning voor de ouders in de dagelijkse opvoeding van en omgang met hun kind, kan wenselijk zijn. Thuis is de veilige haven voor een kind, een vertrouwde plek in een prettige omgeving.

Ouders en kind staan hierin centraal. Bedoeling is om met een positieve insteek en op minst ingrijpende manier te komen tot een zo prettig mogelijke leefsituatie, gericht op het vergroten van de (sociale) zelfredzaamheid. De participatie en betrokkenheid van het kind, zijn/haar ouders en/of verzorgers en zijn/haar omgeving dragen bij tot de meerwaarde van thuisbegeleiding.

Thuisbegeleiding kan in bepaalde gevallen de brug zijn tussen thuis wonen, op weg naar begeleid wonen, tijdelijk of langdurig.